Søg  
Skoletilmelding  
Tilmelding til børnehaven  
Tilmelding til vuggestuen  
Fripladstilskud  


Udmeldelse / Opsigelsesvarsel

Udmeldelse skal ske skriftligt til Børnehusets kontor med mindst én måneds varsel til den 1. i måneden.
I forbindelse med oprykning til skole er der andre regler/procedurer. Henvend jer til børnehusets kontor vedr. dette.