Søg  
Skoletilmelding  
Tilmelding til børnehaven  
Tilmelding til vuggestuen  
Fripladstilskud  


SSP Forebyggelsesplan

Formålet

Formålet med det kriminalpræventive forebyggende arbejde på skolen:
Stk. 1 - Formålet med det forebyggende arbejde i skolen er, at eleverne tilegner sig indsigt i og forståelse af forskellige livsvilkår og værdier.
Dette skal give indblik i hvilke faktorer, der kan medvirke til, at nogle børn og unge bliver kriminelle, og andre børn og unge bliver i stand til selvstændigt og ansvarligt at vælge et godt liv.
Stk. 2 - Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes egne oplevelser, erfaringer og begreber til støtte og udvikling af engagement, selvværd og livsglæde.
Undervisningen skal søge at motivere den enkelte elev i udviklingen af egen identitet og handlekompetence i samspil med andre.
Stk. 3 - Undervisningen skal i enhver henseende bidrage til, at eleverne styrker et normsæt og udvikler forudsætninger for, at de hver for sig og i fællesskab kan tage kritisk stilling og fremme ansvarlighed over for den enkeltes og de fælles problemstillinger.

I skoleforløbet arbejdes der bl.a. med følgende emner:
  • Venskabsklasser og arrangementer på tværs af klasserne
  • Samværsregler i klassen
  • Mobning og sms'er
  • Godt og dårligt kammeratskab
  • Fra barn til teenager
  • Alkohol og andre rusmidler
  • Kriminalitet - et spørgsmål om valg
  Der afholdes forældreaftner, hvor skolens SSP-konsulent deltager og bidrager med nyttig aktuel viden.