Søg  
Skoletilmelding  
Tilmelding til børnehaven  
Tilmelding til vuggestuen  
Fripladstilskud  


Elevernes alsidige udvikling og dannelse:

Skolen opfatter undervisning som sin kerneydelse. Men vi er også en skole for hele mennesket. Vi tror på, at vækst for et menneske sker gennem kundskabstilegnelse og erkendelse, men også i fællesskabet mellem mennesker. Her kommer vores kristne livsholdning til udtryk. Dette kan ikke siges bedre end det er beskrevet i Ny Testamente :

Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte - og du skal elske din næste som dig selv.

Disse to udsagn er grundlaget for vores pædagogiske aktivitet.

Det første udsagn handler om værdier i forhold til hinanden. Vi tror på, at der er absolutte værdier, som er gældende for et menneske og som et menneske ikke uden videre kan sætte ud af kraft. Vi lærer børnene, at der er noget, der er større end dem selv og at den religiøse åndelige dimension er en del af et menneskeliv. Denne undervisning sker gennem en engageret kristendomsundervisning.

Det andet udsagn gælder de mellemmenneskelige relationer. Vi tror, at dette at elske sig selv er grundlag for at kunne elske andre. Det betyder at selvaccepten er et grundlæggende pædagogisk mål for skolen. Vi ser barnet som en unik skabning, der har gaver og evner, der skal udvikles udfra en differentieret forståelse af den enkelte. Vi sikrer dette dels gennem samtalen og dels gennem dette at vise koncentreret opmærksomhed på den enkelte elev. Vi tror ligeledes at forbilledefunktionen er vigtig for læreren i elevrelationen.

Hvis ovenstående tanker skal sammenfattes til en operationel virkelighed, så er der tale om en forpligtelse for de nære interessenter: Lærere, elever, pædagoger, forældre; de, der er omkring skolens undervisning. Det fører så til det, vi vil kalde den sammenhængende ansvarlighed:

  • Ansvar for skolens sociale miljø
  • Ansvar for læringsmiljøet
  • Ansvar for undervisningsmiljøet
  • Ansvar for det fysiske miljø
Det er helt naturligt, at en skole som Andreasskolen, der netop baserer sit virke på værdier, må gå i spidsen, når det gælder ansvarligheden. Vi vil være en skole, der er foregangsskole, når det gælder vort undervisningsmiljø. Børn er forskellige, men de skal lære at agere i et socialt fællesskab med hinanden, hvor ingen af dem befinder sig udenfor det sociale fællesskab på grund af, at de er anderledes.

Vi accepterer ikke mobning og der er ingen gyldig undskyldning for mobning. På Andreasskolen accepterer vi hinanden med alle vore forskelligheder og vi arbejder løbende med undervisningsmiljøet med henblik på så stor trivsel som mulig.

Vi ønsker at udvikle og skabe en dynamisk vekselvirkning mellem socialtræning og værdier i det sociale fællesskab, således at skolen aktivt agerer sammen med vore elever for at blive bedre til at sætte pris på hinanden og fremme den enkelte i vort ellers meget gode fællesskab.