Søg  
Skoletilmelding  
Tilmelding til børnehaven  
Tilmelding til vuggestuen  
Fripladstilskud  


Fagudbud

Timefordeling - Obligatoriske fag (lektioner pr. uge)

Klassetrin 0.kl. 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl.
Fag                    
"BH-klasse" 22                  
Dansk *   10+ 10+ 8+ 8 7 7 7 7 7
Klassemøde **   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5      
Engelsk   1 2 2 3 3 3 3 3 3
Tysk           1 2 3 3 3,5
Historie       1 1 1 2 2 2 2
Kristendomskundskab   2 2 2 2 2 2 Præst 2 2
Samfundsfag                 2 2
Dannelse                 0,5 0,5
Matematik   4 4 4 4 4 4 4 4 5
Natur / teknik   1 1 2 2 2 3      
Geografi               1 2 1,5
Biologi               1 2 2
Fysik / kemi               3 3 4
Flexmodul (bevægelse) 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Idræt   2 2 2 2 2 2 2 2 2
Svømning           1        
Musik   1 1 2 2 1        
Billedkunst   2 2 2 2 2        
Håndarbejde ***       1 1 1        
Sløjd ***         1 1 1      
Kost og sundhed ***           1 1      
Drama ***             0,5 0,5    
Medie ***             0,5      
IT + etik       0,5 0,5 0,5 0,5 0,5    
Lektielæsning           2 2 2 2  
Praktisk / musisk modul               2    
                     


Bemærkninger

* Danskfaget er tildelt to-lærerordning i en række timer i indskolingen
** Klassemøde og en række øvrige fag, der opgives til 0,5 lektion, læses i praksis med én lektion i 20 uger af skoleårets 40 uger
*** Der undervises i mindre hold; typisk 8 - 10 elever

Valgfag

Der er placeret en række praktisk/musiske fag og aktiviteter i klassernes skema; så "valgfag" er obligatoriske :)
fx:
Drama og medie i 6. klasse
Modulet i 7. klasse, hvor der i skoleåret rokeres mellem kost/sundhed; ekstra idræt; feltbiologi; musik