Andreasskolen søger naturfagslærer

Forældreintra
KONTAKT INFO
SKOLETILMELDING
TILMELDING BØRNEHUSET
FRIPLADSTILSKUD 2016/17

Fokus på skilsmisser.

En skilsmisse er noget mange børn og unge oplever - også på vores skole. Når børn oplever brud i deres familie, medfører det ofte nye tanker og spørgsmål.

Her på skolen lægger vi stor vægt på at støtte den enkelte elev så meget som muligt også når der sker væsentlige forandringer i deres liv.
Vi vil gerne, så tidligt som muligt, orienteres af jer forældre, når der sker forandringer i barnets liv og vi har også et konkret tilbud til jer og jeres børn.

Uanset om skilsmissen har været rolig og skånsom eller konfliktfyldt, viser erfaringer, at børn tumler med spørgsmål, som de har glæde af at få delt med andre i et trygt og neutralt rum. Vi tilbyder derfor børn, hvis forældre bliver skilt, et gruppetilbud, hvor børnene får mulighed for frit at dele deres tanker og følelser omkring bruddet med jævnaldrende i samme situation. De voksne har tavshedspligt, og det betyder, at gruppelederen ikke fortæller personlige oplysninger videre til andre.

Samtalegrupperne er tænkt som et tilbud, som alle børn med skilte forældre kan have god gavn af som et supplement til støtten fra far og mor.

Deltagelse i grupperne er gratis, og det er frivilligt tilbud, som kræver forældrenes samtykke.

Hvis en skilsmisse rammer jeres familie, ønsker vi, af hensyn til barnet, at blive orienteret så hurtigt som muligt, så vi sammen bl.a. kan aftale den fremtidige kontakt.

10 vigtige områder
Orient. brev til forældreneSkolen

Om skolen
Lidt historie
Vedtægter
Værdier/pædagogik
Sociale regler
Skolekredsmøder
Forældreintra
Forældreråd
Skoletilmelding
Udmeldelse/opsigelsesvarsel Trivsel
Fokus på skilsmisser
Demokrati
Elevens alsidige udvikling
Mobning
Sorgplan
Sundhed
SSP Forebyggelsesplan
Links

Klasserne

Ugesedler
Lektioner og ringetider
Klassernes skema

Info

Kontor og administration
Forældreintra
Forældreråd
Støttekredsen
Lektioner og ringetider
Skolepenge
Skoletilmelding
Udmeldelse/opsigelsesvarsel Fripladstilskud
Nyhedsbreve
Tilsysnrapport
Sygdom/fritagelse
Transport
Forsikring/erstatning/ansvar
SSP - arbejdet
SSP Forebyggelsesplan
SSP - konsulent
Sundhedsplejerske
Rygepolitik

Billeder

Billeder
Video klip

SFO

Afhentning og afkrydsning
Billeder
Dagligdagen
Giv besked
Kontakt
Informationer til forældrene
Nyhedsbreve
Personale
Priser
Samarbejde med jer som forældre
SFO værdier
Store aktiviteter i årets løb
Sygdom
Tilmeld/afmeld/betaling
Ugeprogram
Åbningstider

Undervisningen

Fagudbud
Fagenes mål
Afsluttende prøver
Uddannelsesvejledning
Uddannelsesvejleder
Afgangs-elever
Evaluering
Tilsysnrapport
Sygdom/fritagelse

IT

It-generelt
It-klasser
It-rygsæk
It-programmer
WebMaster

Ledelse

Janne Pedersen
Kent Fuglsang
Jens Sundgaard
Charlotte Klitlyng
Andrei Trubach
Jan Bjerre
Michael Back
Stine Fuglsang Engmose
Kathrine Serner
Ruth Andersen

Internt

Admin
PersonaleIntra
ElevIntra

298 - 1322480

MJL Design - martin@lauesen.dk
© 2016 Andreasskolen