Fokus på faglig udvikling

I forlængelse af de foregående års fokus på faglig udvikling med it og "mange måder at lære på" som krumtap, vil vi nu udvide vores fokus til særligt at udnytte de mange muligheder, som skolens nyindkøbte interaktive tavler (IWB) giver.

Cooperative Learning

I cooperative Learning spiller følelser og sociale relationer en helt central rolle for elevernes udbytte og trivsel i skolen.

Cooperative Learning er social-konstruktivistisk læringstænkning. Det består af konkrete, lettilgængelige strategier. Strukturerne er redskaber for livet og sikrer, at der kan skabes effektiv læring og trivsel i klasseværelset.

CL-strukturerne fører eleverne igennem tænkning, skrivning, læsning, problemløsning, præsentationer og alt andet, man har brug for at gøre, når man lærer.


Anerkendende Pædagogik

"Anerkendende pædagogik" tilstræber at lærere og pædagoger gennem nysgerrighed skaber en relation til børn så de føler sig set, hørt og forstået og dermed anerkendt. Det kan være med til, at barnet kan beskæftige sig med håb og drømme og få disse til at blive til virkelighed.

Handleplaner

Skolen vil som noget nyt udvikle arbejdet med handleplaner for enkelte elever, som særligt vurderes at have dette behov. I første omgang vil det være i forbindelse med specialundervisning/støtteundervisning. Der arbejdes med få konkrete mål, som evalueres og justeres nogle gange i løbet af skoleåret. Både lærerne, den enkelte elev vil indgå i denne proces.