Forældreintra
KONTAKT INFO
SKOLETILMELDING
TILMELDING BØRNEHUSET
FRIPLADSTILSKUD 2016/17

Fokus på faglig udvikling

I forlængelse af de foregående års fokus på faglig udvikling med it og "mange måder at lære på" som krumtap, vil vi nu udvide vores fokus til særligt at udnytte de mange muligheder, som skolens nyindkøbte interaktive tavler (IWB) giver.

Cooperative Learning

I cooperative Learning spiller følelser og sociale relationer en helt central rolle for elevernes udbytte og trivsel i skolen.

Cooperative Learning er social-konstruktivistisk læringstænkning. Det består af konkrete, lettilgængelige strategier. Strukturerne er redskaber for livet og sikrer, at der kan skabes effektiv læring og trivsel i klasseværelset.

CL-strukturerne fører eleverne igennem tænkning, skrivning, læsning, problemløsning, præsentationer og alt andet, man har brug for at gøre, når man lærer.


Anerkendende Pædagogik

"Anerkendende pædagogik" tilstræber at lærere og pædagoger gennem nysgerrighed skaber en relation til børn så de føler sig set, hørt og forstået og dermed anerkendt. Det kan være med til, at barnet kan beskæftige sig med håb og drømme og få disse til at blive til virkelighed.

Handleplaner

Skolen vil som noget nyt udvikle arbejdet med handleplaner for enkelte elever, som særligt vurderes at have dette behov. I første omgang vil det være i forbindelse med specialundervisning/støtteundervisning. Der arbejdes med få konkrete mål, som evalueres og justeres nogle gange i løbet af skoleåret. Både lærerne, den enkelte elev vil indgå i denne proces.
Skolen

Om skolen
Lidt historie
Vedtægter
Værdier/pædagogik
Sociale regler
Skolekredsmøder
Forældreintra
Forældreråd
Skoletilmelding
Udmeldelse/opsigelsesvarsel Trivsel
Fokus på skilsmisser
Demokrati
Elevens alsidige udvikling
Mobning
Sorgplan
Sundhed
SSP Forebyggelsesplan
Links

Klasserne

Ugesedler
Lektioner og ringetider
Klassernes skema

Info

Kontor og administration
Forældreintra
Forældreråd
Støttekredsen
Lektioner og ringetider
Skolepenge
Skoletilmelding
Udmeldelse/opsigelsesvarsel Fripladstilskud
Nyhedsbreve
Tilsysnrapport
Sygdom/fritagelse
Transport
Forsikring/erstatning/ansvar
SSP - arbejdet
SSP Forebyggelsesplan
SSP - konsulent
Sundhedsplejerske
Rygepolitik

Billeder

Billeder
Video klip

SFO

Afhentning og afkrydsning
Billeder
Dagligdagen
Giv besked
Kontakt
Informationer til forældrene
Nyhedsbreve
Personale
Priser
Samarbejde med jer som forældre
SFO værdier
Store aktiviteter i årets løb
Sygdom
Tilmeld/afmeld/betaling
Ugeprogram
Åbningstider

Undervisningen

Fagudbud
Fagenes mål
Afsluttende prøver
Uddannelsesvejledning
Uddannelsesvejleder
Afgangs-elever
Evaluering
Tilsysnrapport
Sygdom/fritagelse

IT

It-generelt
It-klasser
It-rygsæk
It-programmer
WebMaster

Ledelse

Janne Pedersen
Kent Fuglsang
Jens Sundgaard
Charlotte Klitlyng
Andrei Trubach
Jan Bjerre
Michael Back
Stine Fuglsang Engmose
Kathrine Serner
Ruth Andersen

Internt

Admin
PersonaleIntra
ElevIntra

283 - 1302442

MJL Design - martin@lauesen.dk
© 2016 Andreasskolen