Søg  
Skoletilmelding  
Tilmelding til børnehaven  
Tilmelding til vuggestuen  
Fripladstilskud  


Sådan logges der på Forældreintra :

Adgang til ForældreIntra sker ved brug af personligt UNI-Login. Har I ikke et UNI-Login i forvejen, kommer vejledningen til det her: Vejledning

Så kan I tilgå systemet via dette link: http://www.andreasskolen.skoleintra.dk/fi

Benyt det lyseblå felt, hvor der står: UNI-LOGIN

Skulle der være problemer med at tilgå ForældreIntra, kan I kontakte Karin Germann, som administrerer portalen: Karins mail er : it@andreasskolen.dk

Kommunikation på Andreasskolen

På Andreasskolen bruger vi SkoleIntra som skolens primære kontakt- og informationsforum mellem skole og hjem. Systemet giver os mulighed for en effektiv kommunikation mellem ledelse, lærere, forældre og elever.

ForældreIntra er en del af skole-hjem-samarbejdet og forventes at ske i en god tone og med gensidig respekt.

Vi benytter også skolens hjemmeside til at formidle information.

Den digitale kommunikation har naturligvis visse begrænsninger, og den skal ikke opfattes som erstatning for det personlige samtale.

Forældreintra

ForældreIntra bruges til kommunikation mellem lærere/forældre og forældre/forældre
 • Tilmelding til arrangementer og møder
 • Nyheder, billeder, information og klassens produkter
 • Korte beskeder mellem lærere/forældre
 • Ved behov kan møde eller telefonsamtale aftales via Intra
 • Korte beskeder mellem forældre

  DDer er en forventning om at forældre og lærere læser beskeder og post dagligt, og der kan normalt forventes en tilbagemelding fra lærerne inden for 2 arbejdsdage. Dette gælder for almindelige skoledage. Fravær som fx sygdom og kursusdeltagelse vil naturligvis betyde afvigelse herfra.

Færdselsregler

For at forældre og lærere på bedste vis kan leve op til ansvaret om at skabe optimale betingelser for kommunikation mellem skole og hjem, er det vigtigt at dialogen mellem de voksne parter ikke går gennem eleven eller andre, men altid sker direkte mellem forældre og lærere.

Gå til rette vedkommende.
Sæt ikke alle på ved hver besked. Det kan føles som "spam".
 • Drejer det sig om faglige spørgsmålg om faglige spørgsmål - gå til faglæreren.
 • Drejer det sig om sociale spørgsmål/trivselsspørgsmål - gå til klasselæreren.
 • Drejer det sig om særlige tiltag, som fx specialundervisning - gå til klasselæreren, som er tovholder.
 • Drejer det sig om ferie eller fridage i mere end 2 dage - gå til ledelsen.

Vi har en positiv forventning om at kommunikation foregår i et ordentligt sprog og med gensidig respekt for modtagerne. Det gælder mellem alle parter (elever/forældre/lærere)

ForældreIntra anvendes ikke til:
 • Kommunikation med hinanden om klassens lærere.
 • Presserende/alvorlige situationer hvor der kræves en mere indgående snak eller diskussion.