Søg  
Skoletilmelding  
Tilmelding til børnehaven  
Tilmelding til vuggestuen  
Fripladstilskud  


Implementering af it-rygsæk

Vi har valgt at implementere it-støttet læsning og skrivning på Andreasskolen. Udviklingen på dette område har de seneste år været omfattende, og der er nu en række gode erfaringer fra projekter i grundskolen, der tilskynder os til at følge trop.

Grundlæggende baseres den it-støttede læsning på ønsket om at styrke elever med læsevanskeligheder, så de udvikler funktionelle læsefærdigheder.

Populært sagt "lærer vi at læse for at lære", og i skolen betyder det, at læsevanskeligheder kan blive en afgørende hindring for en faglig udvikling. Netop her kan it-baseret læsehjælp være en afgørende håndsrækning.

I praksis gives hjælpen via en "it-rygsæk" (ITR). Det er en pakkeløsning, der indeholder en bærbar pc og nogle øvrige tekniske hjælpemidler. Hertil kommer en programpakke, der muliggør oplæsning af tekst vha. syntetisk tale (..flere dansktalende stemmer, en tysk og en engelsk). ITR introduceres for eleverne og bruges så på skolen i alle fag, når det er hensigtsmæssigt. Derhjemme bruges hjemmets egen pc, hvor den nødvendige programpakke installeres - det er muligt da skolen har en licens, der tillader dette.

Skolematerialer vil fremover købes digitalt, hvor det er muligt - så får eleven simpelthen sin grundbog i fx historie på en usb-key. Desuden vil lærerne scanne øvrigt tekstbaseret materiale, så det på samme måde kan være tilgængeligt for elever der anvender ITR helt eller delvist. Desuden findes der i stigende grad databaser med digitaliseret tekstmateriale.

ITR er en oplagt mulighed for elever med diagnosticeret ordblindhed, og skolen har besluttet at stille en komplet løsning til rådighed for denne gruppe af elever. Når det drejer sig om elever med læsevanskeligheder er løsningen: Forældrene betaler en bærbar pc. Skolen betaler en læsepen. Derudover leverer skolen software, konfiguration af pc’en samt støtte og support løbende.