Forældreintra
KONTAKT INFO
SKOLETILMELDING
TILMELDING BØRNEHUSET
FRIPLADSTILSKUD 2016/17

Implementering af it-rygsæk

Vi har valgt at implementere it-støttet læsning og skrivning på Andreasskolen. Udviklingen på dette område har de seneste år været omfattende, og der er nu en række gode erfaringer fra projekter i grundskolen, der tilskynder os til at følge trop.

Grundlæggende baseres den it-støttede læsning på ønsket om at styrke elever med læsevanskeligheder, så de udvikler funktionelle læsefærdigheder.

Populært sagt "lærer vi at læse for at lære", og i skolen betyder det, at læsevanskeligheder kan blive en afgørende hindring for en faglig udvikling. Netop her kan it-baseret læsehjælp være en afgørende håndsrækning.

I praksis gives hjælpen via en "it-rygsæk" (ITR). Det er en pakkeløsning, der indeholder en bærbar pc og nogle øvrige tekniske hjælpemidler. Hertil kommer en programpakke, der muliggør oplæsning af tekst vha. syntetisk tale (..flere dansktalende stemmer, en tysk og en engelsk). ITR introduceres for eleverne og bruges så på skolen i alle fag, når det er hensigtsmæssigt. Derhjemme bruges hjemmets egen pc, hvor den nødvendige programpakke installeres - det er muligt da skolen har en licens, der tillader dette.

Skolematerialer vil fremover købes digitalt, hvor det er muligt - så får eleven simpelthen sin grundbog i fx historie på en usb-key. Desuden vil lærerne scanne øvrigt tekstbaseret materiale, så det på samme måde kan være tilgængeligt for elever der anvender ITR helt eller delvist. Desuden findes der i stigende grad databaser med digitaliseret tekstmateriale.

ITR er en oplagt mulighed for elever med diagnosticeret ordblindhed, og skolen har besluttet at stille en komplet løsning til rådighed for denne gruppe af elever. Når det drejer sig om elever med læsevanskeligheder er løsningen: Forældrene betaler en bærbar pc. Skolen betaler en læsepen. Derudover leverer skolen software, konfiguration af pc’en samt støtte og support løbende.
Skolen

Om skolen
Lidt historie
Vedtægter
Værdier/pædagogik
Sociale regler
Skolekredsmøder
Forældreintra
Forældreråd
Skoletilmelding
Udmeldelse/opsigelsesvarsel Trivsel
Fokus på skilsmisser
Demokrati
Elevens alsidige udvikling
Mobning
Sorgplan
Sundhed
SSP Forebyggelsesplan
Links

Klasserne

Ugesedler
Lektioner og ringetider
Klassernes skema

Info

Kontor og administration
Forældreintra
Forældreråd
Støttekredsen
Lektioner og ringetider
Skolepenge
Skoletilmelding
Udmeldelse/opsigelsesvarsel Fripladstilskud
Nyhedsbreve
Tilsysnrapport
Sygdom/fritagelse
Transport
Forsikring/erstatning/ansvar
SSP - arbejdet
SSP Forebyggelsesplan
SSP - konsulent
Sundhedsplejerske
Rygepolitik

Billeder

Billeder
Video klip

SFO

Afhentning og afkrydsning
Billeder
Dagligdagen
Giv besked
Kontakt
Informationer til forældrene
Nyhedsbreve
Personale
Priser
Samarbejde med jer som forældre
SFO værdier
Store aktiviteter i årets løb
Sygdom
Tilmeld/afmeld/betaling
Ugeprogram
Åbningstider

Undervisningen

Fagudbud
Fagenes mål
Afsluttende prøver
Uddannelsesvejledning
Uddannelsesvejleder
Afgangs-elever
Evaluering
Tilsysnrapport
Sygdom/fritagelse

IT

It-generelt
It-klasser
It-rygsæk
It-programmer
WebMaster

Ledelse

Janne Pedersen
Kent Fuglsang
Jens Sundgaard
Charlotte Klitlyng
Andrei Trubach
Jan Bjerre
Michael Back
Stine Fuglsang Engmose
Kathrine Serner
Ruth Andersen

Internt

Admin
PersonaleIntra
ElevIntra

380 - 1301706

MJL Design - martin@lauesen.dk
© 2016 Andreasskolen