Andreasskolen søger naturfagslærer

Forældreintra
KONTAKT INFO
SKOLETILMELDING
TILMELDING BØRNEHUSET
FRIPLADSTILSKUD 2016/17

Andreasskolen

Andreasskolen er en privat kristen friskole, der i 1975 blev oprettet af en kreds af forældre, der tilslutter sig det kristne livs- og menneskesyn.

Vi er en privat ejet institution med vedtægter og en kompetent bestyrelse. Skolen rummer i dag ca. 230 elever fra 0. til 9. klassetrin med maksimalt 22 elever i hver klasse, så den enkelte kan blive tilgodeset.

Undervisningen på skolen afsluttes med folkeskolens afgangsprøver efter 9. klassetrin.

Lærerstaben er bredt sammensat af lærere fra forskellige kirkesamfund og folkekirken. Det opfatter vi som en styrke i det daglige arbejde med vore elever. Kontakt og nærhed til den enkelte elev er betydningsfuldt for os.

Nøgleordene for vores undervisning er faglig kvalitet og fordybelse og en rigtig balance mellem kreativitet og kundskaber. Vi vil være en spændende skole, hvor børnene er glade for at være. Til at understøtte dette bestræber vi nær kontakt og et godt samarbejde mellem hjemmene og skolen.

Vores vision er at bygge den bedst tænkelige skole. Vi ved meget vel, at den egentlige skole ikke er vore gode bygninger, men de mange elever, der udfylder rammerne. Det er vort fokus.
 Skolen

Om skolen
Lidt historie
Vedtægter
Værdier/pædagogik
Sociale regler
Skolekredsmøder
Forældreintra
Forældreråd
Skoletilmelding
Udmeldelse/opsigelsesvarsel Trivsel
Fokus på skilsmisser
Demokrati
Elevens alsidige udvikling
Mobning
Sorgplan
Sundhed
SSP Forebyggelsesplan
Links

Klasserne

Ugesedler
Lektioner og ringetider
Klassernes skema

Info

Kontor og administration
Forældreintra
Forældreråd
Støttekredsen
Lektioner og ringetider
Skolepenge
Skoletilmelding
Udmeldelse/opsigelsesvarsel Fripladstilskud
Nyhedsbreve
Tilsysnrapport
Sygdom/fritagelse
Transport
Forsikring/erstatning/ansvar
SSP - arbejdet
SSP Forebyggelsesplan
SSP - konsulent
Sundhedsplejerske
Rygepolitik

Billeder

Billeder
Video klip

SFO

Afhentning og afkrydsning
Billeder
Dagligdagen
Giv besked
Kontakt
Informationer til forældrene
Nyhedsbreve
Personale
Priser
Samarbejde med jer som forældre
SFO værdier
Store aktiviteter i årets løb
Sygdom
Tilmeld/afmeld/betaling
Ugeprogram
Åbningstider

Undervisningen

Fagudbud
Fagenes mål
Afsluttende prøver
Uddannelsesvejledning
Uddannelsesvejleder
Afgangs-elever
Evaluering
Tilsysnrapport
Sygdom/fritagelse

IT

It-generelt
It-klasser
It-rygsæk
It-programmer
WebMaster

Ledelse

Janne Pedersen
Kent Fuglsang
Jens Sundgaard
Charlotte Klitlyng
Andrei Trubach
Jan Bjerre
Michael Back
Stine Fuglsang Engmose
Kathrine Serner
Ruth Andersen

Internt

Admin
PersonaleIntra
ElevIntra

65 - 1324049

MJL Design - martin@lauesen.dk
© 2016 Andreasskolen