Forældreintra
KONTAKT INFO
SKOLETILMELDING
TILMELDING BØRNEHUSET
FRIPLADSTILSKUD 2016/17

Sociale regler

Skolens grundlov for relationer er den gyldne regel:
"Gør mod andre, som du vil, de skal gøre mod dig"

Vi forventer af dig, som elev på Andreasskolen:

 1. at du gør dit bedste for at indgå i et godt kammeratskab med de andre elever på skolen.
 2. at du udviser samarbejdsvilje i dit forhold til kammerater og voksne på skolen.
 3. at du gennem dine handlinger og dit sprog opmuntrer og støtter dine kammerater positivt.
 4. at du respekterer de spilleregler, der aftales for klassen i samarbejde med lærerne.
 5. at du på vej til og fra skole opfører dig ligeså godt som i skolen.

Ordensregler for Andreasskolen
 1. Legeområdet på Andreasskolen omfatter alle udendørs arealer undtaget området ved cykelstativerne, parkeringspladsen ved LM, samt området bag bygningerne mod nord og øst.
 2. Fodboldspil med bolde op til håndboldstørrelsen skal foregå på de to indhegnede baner. Boldspil med tennisbolde/skumbolde er tilladt under hensyntagen til de mindste elever, skolens bygninger og vinduer.
 3. Cykler og knallerter anbringes på de anviste pladser.
 4. Respekt for skolens bygninger, inventar og bøger forventes.
 5. I bygningerne skal vi færdes på en rolig måde.
 6. Eleverne skal hjælpe os med at holde orden i klasseværelserne, så det bliver let for vores rengøringspersonale at rengøre skolen. Efter sidste time sættes stolene op og papirkurvene tømmes.
 7. Slik, herunder f.eks. tyggegummi, chips, kage og sodavand er forbudt. På fødselsdage må der dog uddeles til hele klassen. Madkassen er forældrenes ansvar.
 8. Eleverne fra 0. - 7. kl. må i skoletiden ikke forlade skolen uden særlig tilladelse. Eleverne fra 8. - 9. kl. må forlade skolen i spisefrikvarteret.
 9. Elever, der bliver syge i skoletiden, henvender sig til klasselæreren/faglæreren eller kontoret. Hjemmet kontaktes, så vidt muligt, inden eleven sendes hjem.
 10. Eleverne har selv ansvar for medbragt legetøj, penge og andre værdigenstande, der medbringes. Det anbefales, at eleverne kun medbringer småbeløb.
 11. Mobiltelefoner skal være slukket i timerne og i SFO-tiden.
 12. Rygning er ikke tilladt.Skolen

Om skolen
Lidt historie
Vedtægter
Værdier/pædagogik
Sociale regler
Skolekredsmøder
Forældreintra
Forældreråd
Skoletilmelding
Udmeldelse/opsigelsesvarsel Trivsel
Fokus på skilsmisser
Demokrati
Elevens alsidige udvikling
Mobning
Sorgplan
Sundhed
SSP Forebyggelsesplan
Links

Klasserne

Ugesedler
Lektioner og ringetider
Klassernes skema

Info

Kontor og administration
Forældreintra
Forældreråd
Støttekredsen
Lektioner og ringetider
Skolepenge
Skoletilmelding
Udmeldelse/opsigelsesvarsel Fripladstilskud
Nyhedsbreve
Tilsysnrapport
Sygdom/fritagelse
Transport
Forsikring/erstatning/ansvar
SSP - arbejdet
SSP Forebyggelsesplan
SSP - konsulent
Sundhedsplejerske
Rygepolitik

Billeder

Billeder
Video klip

SFO

Afhentning og afkrydsning
Billeder
Dagligdagen
Giv besked
Kontakt
Informationer til forældrene
Nyhedsbreve
Personale
Priser
Samarbejde med jer som forældre
SFO værdier
Store aktiviteter i årets løb
Sygdom
Tilmeld/afmeld/betaling
Ugeprogram
Åbningstider

Undervisningen

Fagudbud
Fagenes mål
Afsluttende prøver
Uddannelsesvejledning
Uddannelsesvejleder
Afgangs-elever
Evaluering
Tilsysnrapport
Sygdom/fritagelse

IT

It-generelt
It-klasser
It-rygsæk
It-programmer
WebMaster

Ledelse

Janne Pedersen
Kent Fuglsang
Jens Sundgaard
Charlotte Klitlyng
Andrei Trubach
Jan Bjerre
Michael Back
Stine Fuglsang Engmose
Kathrine Serner
Ruth Andersen

Internt

Admin
PersonaleIntra
ElevIntra

69 - 1304957

MJL Design - martin@lauesen.dk
© 2016 Andreasskolen