Andreasskolen søger naturfagslærer

Forældreintra
KONTAKT INFO
SKOLETILMELDING
TILMELDING BØRNEHUSET
FRIPLADSTILSKUD 2016/17

Skolen opfatter undervisning som sin kerneydelse. Men vi er også en skole for hele mennesket. Vi tror på, at vækst for et menneske sker gennem kundskabstilegnelse og erkendelse, men også i fællesskabet mellem mennesker. Her kommer vores kristne livsholdning til udtryk. Dette kan ikke siges bedre end det er beskrevet i Ny Testamente :

Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte - og du skal elske din næste som dig selv.

Disse to udsagn er grundlaget for vores pædagogiske aktivitet.

Det første udsagn handler om værdier i forhold til hinanden. Vi tror på, at der er absolutte værdier, som er gældende for et menneske og som et menneske ikke uden videre kan sætte ud af kraft. Vi lærer børnene, at der er noget, der er større end dem selv og at den religiøse åndelige dimension er en del af et menneskeliv. Denne undervisning sker gennem en engageret kristendomsundervisning.

Det andet udsagn gælder de mellemmenneskelige relationer. Vi tror, at dette at elske sig selv er grundlag for at kunne elske andre. Det betyder at selvaccepten er et grundlæggende pædagogisk mål for skolen. Vi ser barnet som en unik skabning, der har gaver og evner, der skal udvikles ud fra en differentieret forståelse af den enkelte.

Skolens fællesskab udleves i den respekt for medmennesket ovenstående naturligt fordrer. Det udtrykkes koncist i ”skolens grundlov” der også benævnes ”den gyldne regel:

Gør mod andre, som du vil, de skal gøre mod jer.Skolen

Om skolen
Lidt historie
Vedtægter
Værdier/pædagogik
Sociale regler
Skolekredsmøder
Forældreintra
Forældreråd
Skoletilmelding
Udmeldelse/opsigelsesvarsel Trivsel
Fokus på skilsmisser
Demokrati
Elevens alsidige udvikling
Mobning
Sorgplan
Sundhed
SSP Forebyggelsesplan
Links

Klasserne

Ugesedler
Lektioner og ringetider
Klassernes skema

Info

Kontor og administration
Forældreintra
Forældreråd
Støttekredsen
Lektioner og ringetider
Skolepenge
Skoletilmelding
Udmeldelse/opsigelsesvarsel Fripladstilskud
Nyhedsbreve
Tilsysnrapport
Sygdom/fritagelse
Transport
Forsikring/erstatning/ansvar
SSP - arbejdet
SSP Forebyggelsesplan
SSP - konsulent
Sundhedsplejerske
Rygepolitik

Billeder

Billeder
Video klip

SFO

Afhentning og afkrydsning
Billeder
Dagligdagen
Giv besked
Kontakt
Informationer til forældrene
Nyhedsbreve
Personale
Priser
Samarbejde med jer som forældre
SFO værdier
Store aktiviteter i årets løb
Sygdom
Tilmeld/afmeld/betaling
Ugeprogram
Åbningstider

Undervisningen

Fagudbud
Fagenes mål
Afsluttende prøver
Uddannelsesvejledning
Uddannelsesvejleder
Afgangs-elever
Evaluering
Tilsysnrapport
Sygdom/fritagelse

IT

It-generelt
It-klasser
It-rygsæk
It-programmer
WebMaster

Ledelse

Janne Pedersen
Kent Fuglsang
Jens Sundgaard
Charlotte Klitlyng
Andrei Trubach
Jan Bjerre
Michael Back
Stine Fuglsang Engmose
Kathrine Serner
Ruth Andersen

Internt

Admin
PersonaleIntra
ElevIntra

72 - 1324034

MJL Design - martin@lauesen.dk
© 2016 Andreasskolen