Andreasskolen søger naturfagslærer

Forældreintra
KONTAKT INFO
SKOLETILMELDING
TILMELDING BØRNEHUSET
FRIPLADSTILSKUD 2016/17

Sorgplan

Andreasskolen har udarbejdet retningslinjer for, hvordan begivenheder som dødsfald, alvorlig ulykke og skilsmisse gribes an. Det er vigtigt for os, at der tages hånd om børnene i de meget svære situationer, der opstår i forbindelse med dette at miste.

Der er udarbejdet en handleplan for sorgarbejdet, så et beredskab kan være klar i forbindelse med ex.:
  1. En elev, der mister en af sine nærmeste
  2. Dødsfald (Elev)
  3. Dødsfald (Personale)
  4. Alvorlige ulykker i skolen
  5. Alvorlig sygdom hos elev
  6. Alvorlig sygdom hos elevs forældre
Det primære formål med skolens sorgplan er at hjælpe eleven til at komme igennem et forløb, der er meget svært for eleven. På den måde tilkendegiver skolen, at barnets generelle trivsel er af overordentlig stor betydning for den faglige og sociale læring.

Der er på Andreasskolen en fælles erkendelse af, at når et barn mister eller bliver udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med barnet at tage hånd om situationen.

Vi har fastlagt:
  • Kommunikationsveje
  • Markering
  • Opfølgning
Vi finder det altid er vigtigt at tale om sorgen på en åben og direkte måde.Skolen

Om skolen
Lidt historie
Vedtægter
Værdier/pædagogik
Sociale regler
Skolekredsmøder
Forældreintra
Forældreråd
Skoletilmelding
Udmeldelse/opsigelsesvarsel Trivsel
Fokus på skilsmisser
Demokrati
Elevens alsidige udvikling
Mobning
Sorgplan
Sundhed
SSP Forebyggelsesplan
Links

Klasserne

Ugesedler
Lektioner og ringetider
Klassernes skema

Info

Kontor og administration
Forældreintra
Forældreråd
Støttekredsen
Lektioner og ringetider
Skolepenge
Skoletilmelding
Udmeldelse/opsigelsesvarsel Fripladstilskud
Nyhedsbreve
Tilsysnrapport
Sygdom/fritagelse
Transport
Forsikring/erstatning/ansvar
SSP - arbejdet
SSP Forebyggelsesplan
SSP - konsulent
Sundhedsplejerske
Rygepolitik

Billeder

Billeder
Video klip

SFO

Afhentning og afkrydsning
Billeder
Dagligdagen
Giv besked
Kontakt
Informationer til forældrene
Nyhedsbreve
Personale
Priser
Samarbejde med jer som forældre
SFO værdier
Store aktiviteter i årets løb
Sygdom
Tilmeld/afmeld/betaling
Ugeprogram
Åbningstider

Undervisningen

Fagudbud
Fagenes mål
Afsluttende prøver
Uddannelsesvejledning
Uddannelsesvejleder
Afgangs-elever
Evaluering
Tilsysnrapport
Sygdom/fritagelse

IT

It-generelt
It-klasser
It-rygsæk
It-programmer
WebMaster

Ledelse

Janne Pedersen
Kent Fuglsang
Jens Sundgaard
Charlotte Klitlyng
Andrei Trubach
Jan Bjerre
Michael Back
Stine Fuglsang Engmose
Kathrine Serner
Ruth Andersen

Internt

Admin
PersonaleIntra
ElevIntra

301 - 1323147

MJL Design - martin@lauesen.dk
© 2016 Andreasskolen