Søg  
Skoletilmelding  
Tilmelding til børnehaven  
Tilmelding til vuggestuen  
Fripladstilskud  


Sorgplan

Andreasskolen har udarbejdet retningslinjer for, hvordan begivenheder som dødsfald, alvorlig ulykke og skilsmisse gribes an. Det er vigtigt for os, at der tages hånd om børnene i de meget svære situationer, der opstår i forbindelse med dette at miste.

Der er udarbejdet en handleplan for sorgarbejdet, så et beredskab kan være klar i forbindelse med ex.:
  1. En elev, der mister en af sine nærmeste
  2. Dødsfald (Elev)
  3. Dødsfald (Personale)
  4. Alvorlige ulykker i skolen
  5. Alvorlig sygdom hos elev
  6. Alvorlig sygdom hos elevs forældre
Det primære formål med skolens sorgplan er at hjælpe eleven til at komme igennem et forløb, der er meget svært for eleven. På den måde tilkendegiver skolen, at barnets generelle trivsel er af overordentlig stor betydning for den faglige og sociale læring.

Der er på Andreasskolen en fælles erkendelse af, at når et barn mister eller bliver udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med barnet at tage hånd om situationen.

Vi har fastlagt:
  • Kommunikationsveje
  • Markering
  • Opfølgning
Vi finder det altid er vigtigt at tale om sorgen på en åben og direkte måde.