Forældreintra
KONTAKT INFO
SKOLETILMELDING
TILMELDING BØRNEHUSET
FRIPLADSTILSKUD 2016/17

Støttekredsen

Andreasskolens Støttekreds ...
 • er oprettet ved skolens start i 1975. Kredsen har selvstændig bestyrelse, som bl.a. udpeger 2 repræsentanter til skolens bestyrelse.
 • er venner, forældre og andre, som ser betydningen af en kristen friskole og derfor ønsker at stå bag Andreasskolen med støtte på forskellig vis.
 • har til opgave at støtte skolen ved :


  1. At indsamle penge til nærmere specificerede formål.
  2. At yde økonomisk støtte til elever, hvis forældre ikke formår at betale skolepenge i fuld omfang.
  3. At yde gaver eller lån til skolen i påkomne likviditets-situationer.
  4. At bede for skolens mange aktiviteter.
Støttekredsens vedtægter kan erhverves, og medlemmer kan optages, ved henvendelse til skolens kontor.

Informationer af relevant art fra bestyrelsen og skolen vil tilgå medlemmerne. Der arrangeres en årlig fest for foreningens medlemmer. Medlemskab er ikke økonomisk forpligtende.

Formand : Erna Pilemann - Telefon 59 29 11 28Støttekredsens bestyrelseSkolen

Om skolen
Lidt historie
Vedtægter
Værdier/pædagogik
Sociale regler
Skolekredsmøder
Forældreintra
Forældreråd
Skoletilmelding
Udmeldelse/opsigelsesvarsel Trivsel
Fokus på skilsmisser
Demokrati
Elevens alsidige udvikling
Mobning
Sorgplan
Sundhed
SSP Forebyggelsesplan
Links

Klasserne

Ugesedler
Lektioner og ringetider
Klassernes skema

Info

Kontor og administration
Forældreintra
Forældreråd
Støttekredsen
Lektioner og ringetider
Skolepenge
Skoletilmelding
Udmeldelse/opsigelsesvarsel Fripladstilskud
Nyhedsbreve
Tilsysnrapport
Sygdom/fritagelse
Transport
Forsikring/erstatning/ansvar
SSP - arbejdet
SSP Forebyggelsesplan
SSP - konsulent
Sundhedsplejerske
Rygepolitik

Billeder

Billeder
Video klip

SFO

Afhentning og afkrydsning
Billeder
Dagligdagen
Giv besked
Kontakt
Informationer til forældrene
Nyhedsbreve
Personale
Priser
Samarbejde med jer som forældre
SFO værdier
Store aktiviteter i årets løb
Sygdom
Tilmeld/afmeld/betaling
Ugeprogram
Åbningstider

Undervisningen

Fagudbud
Fagenes mål
Afsluttende prøver
Uddannelsesvejledning
Uddannelsesvejleder
Afgangs-elever
Evaluering
Tilsysnrapport
Sygdom/fritagelse

IT

It-generelt
It-klasser
It-rygsæk
It-programmer
WebMaster

Ledelse

Janne Pedersen
Kent Fuglsang
Jens Sundgaard
Charlotte Klitlyng
Andrei Trubach
Jan Bjerre
Michael Back
Stine Fuglsang Engmose
Kathrine Serner
Ruth Andersen

Internt

Admin
PersonaleIntra
ElevIntra

282 - 1300939

MJL Design - martin@lauesen.dk
© 2016 Andreasskolen