Søg  
Skoletilmelding  
Tilmelding Børnehuset  
Tilmelding Vuggestue  
Fripladstilskud  


Støttekredsen

Andreasskolens Støttekreds ...
 • er oprettet ved skolens start i 1975. Kredsen har selvstændig bestyrelse, som bl.a. udpeger 2 repræsentanter til skolens bestyrelse.
 • er venner, forældre og andre, som ser betydningen af en kristen friskole og derfor ønsker at stå bag Andreasskolen med støtte på forskellig vis.
 • har til opgave at støtte skolen ved :

  1. At indsamle penge til nærmere specificerede formål.
  2. At yde økonomisk støtte til elever, hvis forældre ikke formår at betale skolepenge i fuld omfang.
  3. At yde gaver eller lån til skolen i påkomne likviditets-situationer.
  4. At bede for skolens mange aktiviteter.
Støttekredsens vedtægter kan erhverves, og medlemmer kan optages, ved henvendelse til skolens kontor.

Informationer af relevant art fra bestyrelsen og skolen vil tilgå medlemmerne. Der arrangeres en årlig fest for foreningens medlemmer. Medlemskab er ikke økonomisk forpligtende.

Formand : Erna Pilemann - Telefon 5929 1128Støttekredsens bestyrelse