Søg  
Skoletilmelding  
Tilmelding til børnehaven  
Tilmelding til vuggestuen  
Fripladstilskud  


Sundhed

Om sund kost

I de senere år er der kommet større fokus på børns og voksnes sundhed. Det er bl.a. en konsekvens af en større viden gennem forskning og en øget eksponering af temaet i medierne.

Vi må i familierne og på skolen træffe valg - ingen kan implementere den samlede mængde af gode råd for et sundt liv. Modsat fordrer udviklingen en løbende refleksion, der afspejles i ændrede vaner.

For skolen er det naturligt, at vi tænker over vores rolle i dette, herunder overvejer vægtningen af samarbejdet mellem skole og hjem.

Det er først og fremmest forældrenes ansvar at sørge for, at børnene får sund mad i løbet af dagen, idet eleverne har spist morgenmad, inden de møder i skolen og selv medbringer mad til skoledagen. Det er også hjemmet der klæder børnene på til at takke nej, når de modtager tilbud, der af hjemmet opfattes som usunde/skadelige. Skolen ønsker at understøtte den enkelte elevs frihed til at følge hjemmets praksis/beslutninger. I øvrigt vil skolen medvirke til, at fastholde opmærksomhed på sund kost. Skolen ønsker at medvirke til:
  • At rammer/betingelser inviterer til, at eleverne får spist deres mad, og at de oplever måltidet som et naturligt, værdifuldt samlingspunkt.
  • At bibringe eleverne viden om sund kost.
  • Samarbejde med hjemmene om at holde fokus på det sunde valg og igangsætte aktiviteter, som understøtter dette.
  • At lære eleverne at skelne imellem hverdagsmad og mad ved festlige lejligheder.
  • At der tænkes over valg af "præmier" ved arrangementer og klasseaktiviteter.

Der lægges op til, at forældrene i den enkelte klasse taler sammen og evt. laver aftaler vedrørende fx fødselsdage.