Søg  
Skoletilmelding  
Tilmelding til børnehaven  
Tilmelding til vuggestuen  
Fripladstilskud  


Sundhedsplejerske

Mette Woetmann

Træffes via ForældreIntra eller på tlf.nr.: 72366248

Målet med sundhedsplejen i skolen.

Målet med sundhedsplejen i skolen.

Sundhedsplejens opgave i skolen, er sammen med forældre og lærere, at fremme skolebarnets sundhed:
  • At støtte det enkelte barn så det selv ved, hvad der er sundt.
  • At rådgive forældre og børn om sundhed og sygdom.
  • At være opmærksom på vilkår og sammenhænge, der har betydning for barnets dagligdag i familien, skolen og fritiden.
  • At opdage manglende trivsel hos barnet og tale med forældrene om det.
  • At samarbejde tværfagligt og om nødvendigt henvise til andre samarbejdsparter.
I praksis betyder det:

Sundhedsplejersken har kontakt med eleverne i 0. klasse (indskolingsundersøgelse), 2. klasse, 5. klasse, 8. klasse (udskolingsundersøgelse) i form af samtale og undersøgelse, individuelt eller i grupper.

Den rutinemæssige undersøgelse består af:
  • Synsprøve: 0. klasse og 5. klasse
  • Høreprøve: 0. klasse og 8. klasse
  • Måling af højde og vægt: 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse og 8. klasse.
Åben konsultation Der er mulighed for ”åben konsultation” for elever, som har brug for samtale/ undersøgelse, og forældre som har brug for sundhedsrelateret vejledning vedrørende deres børn. ”Åben konsultation” betyder ikke nødvendigvis, at sundhedsplejersken fysisk sidder på skolen og er tilgængelig på et bestemt tidspunkt men snarere at der nemt kan aftales tid for en samtale i nærmeste fremtid.

Der er mulighed for kontakt til egen sundhedsplejerske inden for dennes arbejdstid via telefon, sms eller e-mail.

Mange hilsner Mette Woetmann

  Forældre og børn har til enhver tid mulighed for at få en samtale med sundhedsplejersken eller kommunens læge omkring sundhedsspørgsmål.45


8