Søg  
Skoletilmelding  
Tilmelding til børnehaven  
Tilmelding til vuggestuen  
Fripladstilskud  


Udmeldelse / opsigelsesvarsel

Vores 9. klasser forlader skolen efter Folkeskolens afgangsprøver ultimo juni måned hvert år. Det er givet.

For alle øvrige elever, der på et vilkårligt tidspunkt af skoleåret, måtte ønske et skoleskifte, gælder følgende:

  Udmeldelse skal ske skriftligt til skolens kontor og med angivelse af navn på modtagende skole.

Normalt skal dette ske med mindst én måneds varsel til den 1. i måneden, men i forbindelse med skoleårets afslutning, er sidste frist for udmeldelse d. 1. maj hvert år. Ved senere udmeldelse end denne dato, opkræves 1 måneds ekstra skolepenge.