Søg  
Skoletilmelding  
Tilmelding Børnehuset  
Tilmelding Vuggestue  
Fripladstilskud  


SFO leder
Karina Lauesen (KL)


Fag

SFO - leder
Støttelærer
Kontakt

SFO - direkte
5944 1677

Privat
6143 3558

Email
klauesen@hotmail.com